Altura

Real rådgav NREP Altura vid förvärv av en portfölj bestående av 22 fastigheter till ett värde av nära 5 miljarder kronor

Real rådgav NREP Altura vid förvärv av en portfölj bestående av 22 samhällsfastigheter till ett värde av nära 5 miljarder kronor. Transaktionen är den största affären för moderna omsorgsfastigheter i Sverige någonsin.

Portföljen, som förvärvades från Vectura, består av 20 äldreboenden och 2 förskolor med en total uthyrningsbar yta om 99 500 kvadratmeter, belägna i 18 kommuner i Stockholm, Mälardalen, Dalarna samt södra och västra Sverige. Majoriteten av fastigheterna bebyggdes mellan 2018-2022 och en befinner sig på projektstadiet. Genom affären utökas Alturas totala bestånd inriktat mot äldreomsorg till drygt 3 000 lägenheter fördelat på 60 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 14 miljarder kronor. Därmed är Altura en av landets största ägare och förvaltare av moderna omsorgsfastigheter.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Tom Hofset samt Associates Johan Asklund, Fanny Davidsson, Dione Shabo, Sanna Ekvall, Erik Wessberg samt Evelina Tanskanen.

År 2023
Värde 5 000 000 000 kronor

Kontakt