Tom Hofset

Partner | Advokat

Tom Hofset

Partner | Advokat

Tom har omfattande erfarenhet av entreprenadrätt och fastighetsrätt med fokus på projektutveckling och därmed sammanhängande frågor såsom planläggning och bygglov, fastighetsbildning och andra offentligrättsliga och civilrättsliga genomförandefrågor. Tidigare klienter har varit svenska och utländska fastighetsfonder, fastighetsbolag, industribolag, kommuner och kommunägda bolag.

Utbildning

  • Uppsala universitet, jur kand (2005)
  • Australian National University (2002)

Erfarenhet

  • Real Advokatbyrå (2020-)
  • Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Stockholm (2010-2019)
  • Linklaters Advokatbyrå, Stockholm (2008-2009)
  • Notarietjänstgöring, Stockholm (2006-2007)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2011