Om Real

Om Real

Real grundades av Daniel Jönsson och Mikael Laag genom ett handslag år 2012. Vi hade som målsättning att skapa en advokatbyrå som erbjuder högkvalitativ rådgivning genom en personlig relation till våra klienter och som därigenom uppnår extraordinära resultat.

Vi är en oberoende advokatbyrå inriktad på fastighetsinvesteringar och vi har erfarenhet från arbete med fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt, entreprenader och utvecklingsprojekt, bolagsrätt och bolagsstyrning. Vi företräder privata och publika bolag i komplexa transaktioner samt ger råd till styrelser och ledande befattningshavare. Genom vår juridiska spetskompetens och branscherfarenhet skapar vi mervärde i våra klienters affärer.

Vår målsättning att ha en personlig relation till våra klienter styr hur vi arbetar. Vi (i) fokuserar på komplexa ärenden som kräver att byråns delägare är aktiva genom hela transaktionen, (ii) vi har ett lägre biträdande jurist/delägare ratio än våra konkurrenter och (iii) vi åtar oss endast ärenden där vi vet att vi kan ge högkvalitativ rådgivning. Vi tror att detta arbetssätt är det som ger den bästa rådgivningen och servicen till våra klienter samt attraherar de mest talangfulla juristerna.