Verksamhetsområden

Real är en oberoende advokatbyrå inriktad på fastighetsinvesteringar, särskilt med fokus på fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt, entreprenader och utvecklingsprojekt samt bolagsrätt och bolagsstyrning.

Fastighetstransaktioner

Real biträder löpande klienter vid stora och komplexa fastighetstransaktioner, entreprenader och utvecklingsprojekt.

Läs mer

Bolagsrätt och investeringar

Real biträder klienter vid transaktioner och joint-ventures. Reals klienter är verksamma inom flertalet olika branscher och består av svenska och internationella investerare, private-equity fonder och mindre entreprenörsbolag.

Läs mer

Projektutveckling

Real företräder svenska och internationella fastighetsbolag (både privata och noterade), investeringsfonder, industriföretag, energibolag, kommuner och kommunägda bolag inom projektutveckling.

Läs mer

Energi och infrastruktur

Real företräder svenska och internationella fastighetsbolag (både privata och noterade), investeringsfonder, industriföretag, energibolag, kommuner och kommunägda bolag inom energisektorn.

Läs mer

Kommersiell hyresrätt

Real företräder bland annat svenska och internationella fastighetsbolag (både privata och noterade), investeringsfonder och industriföretag inom hyresrätt avseende kommersiella lokaler. Vår rådgivning inom hyresrätt omfattar bland annat strategiska överväganden i hyresrättsliga frågor och hyresförhandlingar. Vi biträder också våra klienter i allmän domstol och hyresnämnd.

Läs mer

Get to know us

Om Real

Real grundades av Daniel Jönsson och Mikael Laag genom ett handslag år 2012. Vi hade som målsättning att skapa en advokatbyrå som erbjuder högkvalitativ rådgivning genom en personlig relation till våra klienter och som därigenom uppnår extraordinära resultat.

Läs mer

Ranking

Real rankas av de ledande internationella rankinginstituten som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige inom verksamhetsområdet fastighetsrätt.

Hållbarhet

Real verkar för en långsiktig lönsam verksamhet med balans mellan miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande.

Läs mer