Mikael Laag

Partner

Mikael Laag

Partner

Dir:Direktnummer
+46 (0)8 450 15 40

Mikael är specialiserad inom fastighetsrätt och bank- och finansjuridik och arbetar i synnerhet med frågor som rör transaktioner avseende fastighets- bestånd eller fastighetsbolag. Mikael arbetar också med frågor som rör fastighetsutveckling, hyresrätt och allmänna bolagsrättsliga frågor. Tidigare klienter har varit svenska och utländska fonder, mindre ägarstyrda bolag, kommunala bolag, banker och börsbolag.

Utbildning

  • Uppsala universitet, fil kand (2008)
  • Uppsala universitet, jur kand (2007)
  • San Francisco State University (2005-2006)

Erfarenhet

  • Real Advokatbyrå (2012-)
  • Mannheimer Swartling Advokatbyrå Stockholm (2008 -2012)
  • Mannheimer Swartling Advokatbyrå Shanghai (2012)
  • Bolagsjurist fastighetsbolag (uthyrd deltid) (2011)

Språk

  • Svenska
  • Engelska

Medlemskap

  • Sveriges advokatsamfund, 2011