Om RealHållbarhet

Hållbarhet

Real verkar för en långsiktig lönsam verksamhet med balans mellan miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande.

Miljömässigt ansvarstagande

På Real arbetar vi för en hållbar resursanvändning och strävar efter att minska vår påverkan på miljön. Med ökad medvetenhet gällande miljöfrågor vill vi bidra till en hållbarare framtid. Detta är ett ständigt pågående arbete, som inte har något slut, men det är också ett oerhört viktigt sådant. Vi strävar efter att ligga i framkant i alla led, för att på så vis kunna bidra till en bättre framtid för nästkommande generationer.

Socialt ansvarstagande

Vårt interna sociala ansvar syftar till att säkerställa att varje enskild medarbetare har en bra arbetsmiljö utifrån ett fysiskt och psyko-socialt perspektiv. Utveckling är en viktig byggsten i vårt arbete på Real och varje biträdande jurist får tidigt betydande och meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till att dem utvecklas i sin yrkesroll. Medarbetare som mår bra och tycker att det är roligt att gå till jobbet presterar också bättre och fortsätter att bidra till vår höga kvalitet och uppsatta mål.

En del av vårt externa sociala ansvar innefattar att verka i olika välgörenhetsprojekt, för att främja en hållbarare värld. Under 2021 inledde vi därför ett långsiktigt samarbete tillsammans med organisationen Human Practice Foundation. Human Practice Foundation verkar för ekonomisk utveckling och välgörenhet i underutvecklade områden i Nepal och Kenya, främst genom utbildning för barn samt genom projekt som stöttar lokala kaffe- och tebönder.

Mångfald

Real eftersträvar en arbetsmiljö som välkomnar och stöttar utveckling hos individer från alla bakgrunder. Vi tror på kompetensen och de personliga kvaliteterna hos varje individ. En variation av människor med olika erfarenheter bidrar inte bara till effektivitet i verksamheten, utan även kvalitet.

På Real accepterar vi inga former av diskriminering, trakasserier eller andra former av kränkande särbehandling.

Ekonomiskt ansvarstagande

På Real tänker vi långsiktigt när det gäller våra klienters affärer. Vi förstår vikten av att agera ansvarstagande och är lyhörda samt transparanta gentemot klienter och medarbetare. Genom en långsiktig lönsam och etisk verksamhet kan vi bidra positivt till samhällets utveckling.