NREP

Real rådgav NREP vid försäljning av den största portföljen av moderna logistikfastigheter i Norden.

Real rådgav NREP vid försäljning av den största portföljen av moderna logistikfastigheter i Norden till ett sammanlagt värde om cirka 650 miljoner euro. Transaktionen slutfördes i maj 2015.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Emelie Norberg Kling, Mikaela Rennerfelt, Johan Wrisemo och Anthony Bitar.

År 2015
Värde 650 000 000 euro

Kontakt