NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojektet Karlastaden i Göteborg.

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojektet Karlastaden i Göteborg. Karlastaden kommer att bli ett nytt bostadsområde på Lindholmen i centrala Göteborg. Området kommer att omfatta cirka 2 000 lägenheter och 70 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Ett högt torn för bostäder, Karlatornet, kommer att definiera området och bli Nordens högsta bostadshus. Det sammanlagda värdet var cirka 1,5 miljarder kronor och transaktionen slutfördes i juni 2016.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Wrisemo och Frida Lindberg.

År 2016
Plats    Göteborg
Värde 1 500 000 000 kronor

Kontakt