NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av äldreboende i Masmo från SHH och Balder.

Real rådgav NREP vid förvärv av ett äldreboende under uppförande i Masmo, Huddinge, från SHH och Balder. Äldreboendet omfattar ca 79 lägenheter med en uthyrbar area om ca 6 000 kvm. Transaktionen slutfördes under det tredje kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på att skapa värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 150 anställda. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag samt Associates Johan Asklund och Björn Oswaldson.

År 2018
Plats    Huddinge, Masmo

Kontakt