Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning till Dahl samt förvärvet av Dahls logistikanläggning i Kallhäll.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Dahl Sverige AB avseende en logistikanläggning på en fastighet i Bålsta, varpå en logistikanläggning om ca 72 000 kvm kommer att uppföras. Logistikanläggningen ska bli Dahls nya centrallager och beräknas stå redo för inflytt i slutet av 2022. Vidare rådgav Real Logicenters vid förvärvet av Dahls nuvarande 45 000 kvm stora logistikanläggning belägen i Kallhäll, mellan Bålsta och Stockholm. Transaktionen slutfördes under det fjärde kvartalet 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Fanny Davidsson, Hannes Gosch och Linnea Thörnvik.

År 2020

Kontakt