Logicenters

Real rådgav Logicenters vid uthyrning av logistikfastighet till Thomas Cook.

Real rådgav Logicenters vid tecknande av hyresavtal med Thomas Cook avseende en del av logistikanläggning på en fastighet i Landskrona, varpå en logistikbyggnad om ca 24 000 kvm kommer att uppföras. Hälften av ytan kommer vid färdigställande att uthyras till Thomas Cook. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2019.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Fanny Davidsson.

År 2019
Plats    Landskrona

Kontakt