Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska som ska uthyras till Veddestagruppen.

Real rådgav Logicenters vid dess förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska. På fastigheten ska Skanska uppföra en logistikbyggnad om ca 25 000 kvm, som vid färdigställande ska förvärvas av Logicenters och sedan uthyras till Veddestagruppen.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Johan Asklund.

År 2019
Plats    Arlandastaden, Sigtuna

Kontakt