Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av mark från ICA Fastigheter.

Real Advokatbyrå rådgav Logicenters vid förvärv av mark om 87 737 kvm i Kallhäll, drygt två mil utanför centrala Stockholm. Logicenters avsikt är att kunna utveckla området och bygga en logistikbyggnad om ca 53 050 kvm. Logicenters siktar på att miljöcertifiera fastigheten med en miljöstandard om minst Breeam Very Good och planerar dessutom att installera solcellsanläggningar på taken.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Dione Shabo och Isabel Englund.

År 2022
Plats    Stockholm

Kontakt