BroGripen

Real rådgav BroGripen AB vid försäljning av nio bostadsfastigheter till ett antal bostadsrättsföreningar.

Real rådgav BroGripen AB vid försäljning av nio bostadsfastigheter till ett antal bostadsrättsföreningar till ett sammanlagt värde om cirka 500 000 000 kronor. Transaktionerna slutfördes under det första kvartalet 2017.

BroGripen är en privat fastighetskoncern grundad 1994. Koncernen äger och förvaltar bostadsfastigheter över hela landet.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Anthony Bitar.

År 2017
Värde 500 000 000 kronor

Kontakt