Bohlid

Real rådgav Brunswick Real Estates investeringsbolag Bohild Fastigheter vid förvärv av tre samhällsfastigheter i Helsingborg

Real har biträtt Bohild Fastigheter i samband med förvärvet av tre samhällsfastigheter i Helsingborg. Fastigheterna har en total uthyrningsbar area om cirka 12 500 kvm och består av två skolfastigheter i centrala Helsingborg och en vårdcentral i Berga Industriområde.

Bohild lanserades 2021 av Brunswick Real Estate med Länsförsäkringar som medinvesterare för att investera i svenska tillväxtstäder, med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Bohild är en långsiktig ägare med hög ambition att sänka fastigheternas CO2 avtryck genom ett stort urval av energiförbättrande åtgärder. Fastigheterna i Helsingborg erbjuder goda förutsättningar för att uppnå dessa koldioxidbesparingar genom energiförbättrande åtgärder i linje med Bohilds övergripande strategi.

Byråns team inkluderade främst Mikael Laag, partner, samt Linnea Thörnvik och Emelie Bergman, associates.

År 2022
Plats    Helsingborg

Kontakt