VerksamhetsområdenKommersiell hyresrätt

Kommersiell hyresrätt

Real företräder bland annat svenska och internationella fastighetsbolag (både privata och noterade), investeringsfonder och industriföretag inom hyresrätt avseende kommersiella lokaler.

Vår rådgivning inom hyresrätt omfattar bland annat strategiska överväganden i hyresrättsliga frågor och hyresförhandlingar. Vi biträder också våra klienter i allmän domstol och hyresnämnd.