VerksamhetsområdenCorporate & Investments

Corporate & Investments

Real biträder klienter vid transaktioner och joint-ventures. Reals klienter är verksamma inom flertalet olika branscher och består av svenska och internationella investerare, private-equity fonder och mindre entreprenörsbolag.

Vår bolags- och investeringsgrupp arbetar med privata företagsöverlåtelser, investeringar, bolagsstyrnings- och ägarfrågor. Vi biträder klienter med transaktioner och joint ventures (särskilt med anknytning till fastighetsprojekt) samt även med rent bolagsrättsliga frågor, såsom fusioner och emissioner av värdepapper. Våra klienter är verksamma inom ett brett spektrum av branscher och inkluderar svenska och internationella investerare, private equity fonder och mindre entreprenörsbolag.

Exempel på uppdrag:

  • Real rådgav majoritetsaktieägarna och investerare vid en investering i Insicon AB.