Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Oktoberindex 2022

Konsumentprisindex (KPI) steg med 10,9 procent (oktoberindex 2022) vilket för många hyresgäster kommer innebära högre hyreskostnader med start den 1 januari 2023.

För de flesta hyresgäster med kommersiella hyreskontrakt kommer indexuppräkningen att leda till en hyreshöjning om drygt 10 procent den 1 januari 2023. Som Mikael Laag skriver i artikeln Oktoberindex 2022 – Räddningen eller spiken i kistan? kommer detta sannolikt ha påverkan på fastighetsbranschen och vi upplever ett stort intresse för frågan både bland fastighetsägare och hyresgäster.

Vid frågor, vänligen kontakta Partner Mikael Laag eller Associate Emelie Bergman.