Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Intervju med Reals grundare: ”Vi kommer aldrig att sluta utvecklas som byrå”

Real Advokatbyrå är en av Sveriges främsta experter på kommersiell fastighetsrätt och fastighetstransaktioner. I en intervju berättar grundarna hur pandemin har påverkat fastighetsbranschen och byrån – men också om vikten av att ständigt arbeta med ledarskap och medarbetarnas utveckling.

Det senaste året har pandemin påverkat fastighetsbranschen kraftigt, på gott och ont. Samtidigt som handelsfastigheter påverkats negativt är intresset för logistikfastigheter stort. Daniel Jönsson och Mikael Laag, grundare och partners, är överens om att efterfrågan på just logistikfastigheter kommer vara fortsatt hög även efter pandemin.

– Vi ser ett stort intresse för logistikfastigheter och detta tror vi inte är något som kommer minska de kommande åren. Samma intresse ser vi även för samhällsfastigheter och bostäder. Det har snarare accelererat som en följd av covid-19, berättar Daniel.

– Även om pandemin är väldigt utmanande för fastighetsägare och hyresgäster ska det bli spännande att följa de förändringar som påbörjades innan corona och som accelererats i och med att pandemin tvingat oss till nya vanor. Digitaliseringen kommer med stor sannolikhet innebära att man måste tänka nytt när det gäller kontor och handel då vi kommer att arbeta och handla på andra sätt än tidigare. Även det faktum att det nya ”normala” blir att vi fortsättningsvis arbetar hemma i högre utsträckning än tidigare kanske kommer innebära att vi kan bosätta oss längre från våra arbetsplatser. Vilket kan leda till förändringar i bostadsmarknaden, säger Mikael.

Som för många andra arbetsplatser har pandemin i viss mån påverkat vardagen även på Real. För drygt ett år sedan flyttade byrån in i nya, större lokaler på Sergels torg – ytor som de inte nyttjat till fullo ännu.

– Då vi arbetat hemma har vi inte träffat våra klienter eller varandra så mycket som vi hade velat. Vi har därför inte fått möjlighet att använda och visa upp våra nya lokaler på det sätt vi önskat. Jag saknar mötet med nya människor som jag tycker är en rolig och viktig del av vårt arbete, berättar Mikael.

Byråns utveckling – en ständigt pågående process

Just det personliga mötet och människor är viktigt för Reals grundare, något som de tror genomsyrar kulturen på byrån.

– Under pandemin har vi fått lära oss att arbeta på lite andra sätt som jag är övertygad om kommer leva kvar även när vi kommit ut på andra sidan. Den största skillnaden är att vi sköter en större del av arbetet digitalt. Människan är dock en social varelse så jag tror inte att den digitala samvaron helt kommer ersätta den fysiska. Som jurist arbetar man ju med människor hur man än vrider och vänder på det. På Real arbetar vi tätt tillsammans i team i varje ärende, ofta med ganska svår och komplex materia. Periodvis kan dessutom arbetsbördan vara hög och då är det viktigt att ha roligt tillsammans. Jag tycker att vi har en hjärtlig och kul stämning på byrån som gör arbetet både roligare och lättare, säger Daniel.

Mikael instämmer och understryker att företagskulturen och medarbetarnas utveckling är en förutsättning för byråns framgång.

– Jag tycker att vi har hittat en bra balans i att vara seriösa i det vi gör vilket ger oss en stolthet samtidigt som vi är ödmjuka mot varandra, klienter och motparter. Detta sammantaget ger en arbetsglädje och en mening i vad vi gör. Vi satsar mycket på medarbetarnas vidareutbildning och har ett ambitiöst utbildningsprogram med en kombination av interna och externa kurser. Som jurist på Real tror jag att man hela tiden rör sig framåt och lär sig nya saker, säger Mikael.

– Vi är en arbetsplats som är fokuserad på att ge den allra bästa rådgivningen till våra klienter. För att kunna ha detta fokus krävs det att man har nöjda medarbetare som trivs på riktigt och en kultur som främjar öppen dialog och villighet att ta till sig och lära sig nya saker. Vi ser byrån och byråns utveckling som något som aldrig blir färdigt utan en ständigt pågående process där vi i egenskap av ledare, särskilt under en pågående pandemi, kontinuerligt måste arbeta med att utveckla vårt ledarskap gentemot våra medarbetare. Min förhoppning är att detta också märks i hur vi arbetar och är det som gör det roligt och utvecklande att arbeta på Real, summerar Daniel.