Legal Notices

Legal Notices

 1. Allmänt
 2. Friskrivning
 3. Immateriella rättigheter
 4. Om personuppgifter
 5. Om cookies
 6. Ansvarsförsäkring
 7. Lagar och bestämmelser

 

 1. Allmänt

Real Advokatbyrå Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Mäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm.

Referenser till ”Real Advokatbyrå”, ”byrån” eller ”Real” på denna hemsida skall normalt ses som referenser till Real Advokatbyrå Aktiebolag.

Real Advokatbyrå tillhandahåller sina tjänster med tillämpning av byråns allmänna villkor.

Om du är konsument och har ett krav i anledning av en advokattjänst som vi har utfört och du har framfört ett klagomål till oss enligt 14. i våra allmänna villkor har du också möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

 1. Friskrivning

Information som publiceras på Real Advokatbyrås hemsida eller i våra nyhetsbrev är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida eller i våra nyhetsbrev sker på användarens egen risk. Real Advokatbyrå ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på Real Advokatbyrås hemsida, i nyhetsbrev eller information på annan hemsida med länk till eller från Real Advokatbyrås hemsida.

 1. Immateriella rättigheter

Information som publiceras på Real Advokatbyrås hemsida eller i våra nyhetsbrev tillhör Real Advokatbyrå eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på hemsidan eller i våra nyhetsbrev är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan Real Advokatbyrås medgivande.

 1. Om personuppgifter

Använder du något av kontaktformulären på vår hemsida, prenumererar på nyhetsbrev, anmäler dig till event, skickar e-post eller ringer till oss eller ansöker om anställning kommer dina uppgifter användas för att hantera ditt specifika ärende. Uppgifterna kan då komma att delas med utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag.

Real Advokatbyrå Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss.

Vi behandlar uppgifterna för ditt specifika ärende. Dessa uppgifter behandlas på grundval av överenskommelse med dig.

Personuppgifterna sparas under en tid om ett år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Real Advokatbyrå Aktiebolag om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@realadv.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Real Advokatbyrå Aktiebolag, 556888-4778, Box 7306, 103 90 Stockholm, 08-450 15 40, www.realadvokatbyra.se, info@realadv.se.

 1. Om cookies

Besöker du vår webbplats samlar vi med hjälp av cookies in icke personlig identifierbar information som t.ex. typ av webbläsare, typ av operativsystem, IP-adress, vilken internetleverantör som används samt om du är en återkommande besökare. Informationen är anonym så vi vet inte vem du är, utan enbart att någon besökt vår webbplats. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies finns på länken som anges nedan. Webbplatsens prestanda och funktionalitet kommer att försämras om du väljer att inte godkänna vår användning av cookies.

Mer information om våra cookies.

 1. Ansvarsförsäkring

Alla Real Advokatbyrås kontor och bolag täcks av ansvarsförsäkringar som uppfyller obligatoriska bestämmelser.

 1. Lagar och bestämmelser

Real Advokatbyrå och dess medarbetare regleras av Sveriges advokatsamfund; Adress: Box 27321, SE-102 54 Stockholm.

Advokatsamfundets hemsida

Real Advokatbyrå och dess medarbetare i Sverige lyder under Sveriges advokatsamfunds regler för advokater, kodifierade i advokatsamfundets stadgar och dess vägledande regler om god advokatsed samt reglerna för god advokatsed som utfärdas av Rådet för advokatsamfund i Europeiska Unionen (The Council of Bars and Law Societies of Europe). Stadgarna samt de etiska reglerna finns tillgängliga på svenska och engelska på Advokatsamfundets hemsida.