Turako AB

Real rådgav Turako AB vid försäljningen av en fastighetsportfölj i Storstockholm till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Real rådgav Turako AB vid försäljningen av en portfölj av nyproducerade utbildningsfastigheter i Storstockholm till SBB. Portföljen består av tre fastigheter i Nacka respektive Huddinge med cirka 6 942 kvm uthyrbar area innehållandes lokaler för både förskola och grundskola. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 283 000 000 kronor.

Turako AB är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter. Inräknat pågående projekt kommer cirka 6 000 barn att gå i en modern skola eller förskola som utvecklats av Turako.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Carl Svensson och Hannes Gosch.

År 2020
Plats    Storstockholm
Värde 283 000 000 kronor

Kontakt