Trappan

Real rådgav Fastighetsbolaget Trappan i dess förvärv av fastighet i Göteborg

Real rådgav fastighetsbolaget Trappan vid förvärv av en industrifastighet belägen i Göteborg. Fastigheten är 5 348 kvadratmeter och utgörs av en industribyggnad uppförd 2020. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2023.

Fastighetsbolaget Trappan har som mål att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning för en god värdeutveckling. Bolaget växer med fokus på affärsmöjligheter i växande städer och huvudsakligen inom kontor, Big Box (storhandel, lager och lätt industri) samt nyproducerade bostäder. Trappan har som målsättning att inom en femårsperiod inneha en fastighetsportfölj om 10 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Simon Gille-Johnson, Emelie Bergman och Evelina Tanskanen.

År 2023
Plats    Göteborg

Kontakt