Trappan

Real rådgav Fastighetsbolaget Trappan i dess förvärv av två industrifastigheter i Åstorp

Real rådgav fastighetsbolaget Trappan vid förvärv av två industrifastigheter. Fastigheterna är belägna i Åstorps kommun, nordost om Helsingborg. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2022.

Fastighetsbolaget Trappan har som mål att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning för en god värdeutveckling. Bolaget växer med fokus på affärsmöjligheter i växande städer och huvudsakligen inom kontor, Big Box (storhandel, lager och lätt industri) samt nyproducerade bostäder. Trappan har som målsättning att inom en femårsperiod inneha en fastighetsportfölj om 10 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Simon Gille-Johnson, Emelie Bergman och Joel Öhrn.

År 2022
Plats    Åstorp

Kontakt