Trappan

Real rådgav Fastighetsbolaget Trappan i dess förvärv av fastighet i Karlskrona

Real rådgav fastighetsbolaget Trappan vid förvärv av en modern kontorsfastighet belägen i Karlskrona. Fastigheten utgörs av ett nyproducerat kontorshus med total 6 604 kvadratmeter. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2022.

Fastighetsbolaget Trappan har som mål att bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj med aktiv förvaltning för en god värdeutveckling. Bolaget växer med fokus på affärsmöjligheter i växande städer och huvudsakligen inom kontor, Big Box (storhandel, lager och lätt industri) samt nyproducerade bostäder. Trappan har som målsättning att inom en femårsperiod inneha en fastighetsportfölj om 10 miljarder kronor.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Robin Skoglund och Simon Gille-Johnson.

År 2022
Plats    Karlskrona

Kontakt