Thon Property

Real Advokatbyrå rådgav Thon Property vid dess förvärv av Hotel Terminus

Real Advokatbyrå rådgav Thon Property vid dess förvärv av Hotel Terminus, en hotellfastighet på Vasagatan 20 i Stockholm. Fastigheten innehåller 5 400 kvadratmeter lokaler där ytan bland annat innehåller 155 hotellrum. Förvärvet innebär att Olav Thon Gruppen numera äger sin första egna hotellfastighet i Sverige.

Thon Property är den svenska fastighetsdivisionen i Olav Thon Gruppen som ägs av Olav Thon Stiftelsen. Olav Thon Gruppen äger runt 500 fastigheter, varav 10 köpcentrum i Sverige. Thon Property ansvarar för det svenska egendomsbeståndet.

År 2023
Plats    Stockholm

Kontakt