Randviken Fastigheter

Real rådgav Randvikens nybildade JV-bolag vid förvärv av lager- och industrifastigheter

Real Advokatbyrå rådgav Randviken Fastigheter vid förvärv av åtta fastigheter i Västergötland. Förvärven har gjorts i samarbete med Anders Tegelberg AB genom ett nybildat joint venture-bolag.

Randviken Fastigheter och Anders Tegelberg AB har bildat ett nytt joint venture-bolag för gemensam utveckling och tillväxt inom segmenten lager/industri och kontor. Randvikens ägarandel i JV-bolaget uppgår till 70 procent.

Real rådgav det nybildade JV-bolaget vid förvärv av åtta fastigheter i Västergötland, genom två separata transaktioner. Fastigheterna som ingår i förvärven omfattar totalt cirka 37 000 kvm uthyrningsbar area och genererar en årlig hyresintäkt om cirka 21 miljoner kronor.  Förvärven har nu slutförts och tillträdesdag var den 28 oktober 2021.

Randviken, som grundades 2017, är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associate Ludwig Mild.

År 2021
Plats    Västergötland

Kontakt