Privata investerare

Real rådger i investeringar och joint venture-relaterade frågor.

Real rådger SannMatt AB, medfinansiärer och närstående bolag i flertal investeringar och joint venture-relaterade frågor. Arbetet består i huvudsak av struktur- och ägarfrågor i samband med investeringar och fastighetsutvecklingsprojekt.

SannMatt AB är ett familjeföretag som grundades 1988. Företaget arbetar med investeringar, kapitalförvaltning och finansiella rådgivningstjänster.

Investeringarna inkluderar långsiktiga innehav i helägda eller delägda dotterbolag och närstående bolag samt investeringar i projekt med fasta tidsramar. Investeringarna är branschoberoende men har en inriktning på fastighetsprojekt. Det som investeringarna har gemensamt är att SannMatt AB tillhandahåller både kapital och know-how samtidigt som bolaget intar en aktiv roll i processen.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associates Anthony Bitar och Johan Wrisemo.

Kontakt