Paulson Gruppen AB

Real rådgav Paulson Gruppen AB vid försäljningen av fastigheten Manfred 8 i Västerås.

Real rådgav Paulson Gruppen AB vid försäljningen av fastigheten Manfred 8 i Västerås till Castellum. Den centralt belägna kontorsfastigheten inrymmer bland annat hyresgästerna Nordea, Västerås stad, Lantmäterimyndigheten och Arbetsförmedlingen. Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär med ett överenskommet fastighetsvärde om 194 000 000 kronor.

Paulson Gruppen AB är en privat fastighetskoncern som äger och förvaltar fastigheter. Majoriteten av koncernens fastighetsinnehav är lokaliserat i Västerås och Stockholmsområdet.

Byråns team inkluderade Partner Daniel Jönsson och Associate Hannes Gosch.

År 2020
Plats    Västerås
Värde 194 000 000 kronor

Kontakt