NREP

Real rådgav NREP Logistics Property Fund vid förvärv av en portfölj av logistikfastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 miljarder euro.

Real rådgav NREP Logistics Property Fund vid förvärv av en portfölj av logistikfastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 miljarder euro. Portföljen är den största logistikportföljen i Norden. Investerare i NREP Logistics Property Fund inkluderar lokala pensionsfonder såsom AP1, PFA Pension, DIP (Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse), JØP (Juristernes og Økonomernes Pensionskasse), och Lægernes Pension samt internationella investerare såsom Allianz och Helaba Invest. Transaktionen slutfördes i april 2017.

NREP, grundat 2005, är ett private equity-bolag verksamt inom fastighetsbranschen. NREP är en av de mest konsekvent högpresterande PERE-förvaltarna i världen. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt tio fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 100 anställda, varav 56 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens tolv. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Caisa Carlsson, Charlotte Winberg och Carl Svensson

År 2017
Värde 1 100 000 000 euro

Kontakt