NREP

Real rådgav NREP i dess förvärv av ett hyresbostadshus i Salem.

Real rådgav NREP vid förvärv av hyresbostadsprojektet Norra Vitsippan, som är belägen i Salem. Söder om Stockholm, från Skanska. Projektet omfattar sju hus om totalt 108 lägenheter. Husen kommer uppföras med stomme av trä och projektet beräknas vara färdigställt under tredje kvartalet 2021.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP har flera gånger rankats som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. NREP har rest 13 fonder och förvaltar totalt 2,5 miljoner kvadratmeter i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Idag har NREP cirka 250 anställda. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Patrik Lilieblad samt Associate Johan Asklund.

År 2019
Plats    Salem
Värde 270 000 000 kronor

Kontakt