NREP

Real rådgav NREP i dess joint venture med Drevviken Fastighetsförvaltning AB avseende tre utvecklingsprojekt rörande äldreboenden.

Real rådgav NREP vid ett joint venture med Drevviken Fastighetsförvaltning AB avseende utvecklingen av tre fastigheter där tre äldreboenden ska uppföras. Fastigheterna är belägna i Skåne, Blekinge och Mälardalen. Sammanlagt omfattar äldreboendena ca 170 lägenheter och en uthyrbar area om ca 12 300 kvm. Transaktionen slutfördes under det första kvartalet 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 110 anställda, varav mer än 65 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partners Mikael Laag och Patrik Lilieblad samt Associates Johan Asklund och Mauro Villaggi.

År 2018
Plats    Blekinge, Mälardalen, Skåne

Kontakt