NREP

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojekt i Stockholm.

Real rådgav NREP vid förvärv av del av bostadsprojekt i Stockholm, innefattande cirka 200 lägenheter i Hjorthagen, Hammarbyhöjden och Årsta och markanvisningar för ytterligare cirka 250 lägenheter i Hagastaden. Transaktionen slutfördes i mars 2018.

NREP, grundat 2005, är en ledande nordisk fastighetsinvesterare med fokus på defensiva värdeskapande investeringsstrategier i utvalda segment av den nordiska fastighetsmarknaden. NREP rankas som världens mest konsekvent presterande fastighetsinvesterare. Verksamheten etablerades i Sverige, Finland, och Danmark och den första fonden lanserades under 2006. Sedan dess har bolaget lanserat sammanlagt 12 fonder och etablerat verksamhet även i Norge. Idag har NREP mer än 110 anställda, varav mer än 65 är specialister inom transaktioner eller förvaltning av fastigheter. Bolaget är än idag helägt av dess delägare, vilka har gått från de ursprungliga tre till dagens elva. Bland investerarna finns några av världens största pensionsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare, vilka i sin tur tryggar framtiden för miljontals pensionärer och förmånstagare.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

År 2018
Plats    Stockholm

Kontakt