Nordisk Renting

Real rådgav Nordisk Renting vid förvärv av en fastighet i Västerås

Real Advokatbyrå agerade rådgivare när Nordisk Renting ingick ett avtal om att köpa en fastighet i Västerås. Fastigheten uppgår till cirka 58 241 kvm mark. På fastigheten finns byggnader bestående av 26 500 kvm uthyrningsbar yta som inrymmer produktionsverksamhet samt kontorsytor för ABB Motion. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Nordisk Renting bildades 1986 i Sverige. Verksamheten har sedan utvidgats geografiskt. I dag ligger tyngdpunkten på Sverige och Finland, men de arbetar aktivt även i Norge. Nordisk Rening är ett fastighetsägande bolag som skapar skräddarsydda, långsiktiga kundlösningar. Företaget hade Nordea som huvudägare fram till 2003, då den brittiska storbanken RBS förvärvade verksamheten. Idag är Nordisk Renting en del av NatWest koncernen (f.d. RBS Group).

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Simon Gille-Johnson, Joel Öhrn och Simon Lassa.

År 2023
Plats    Västerås
Värde 300 000 000 kronor

Kontakt