Neobo

Real rådgav Neobo i samband med Neobos avyttring av en portfölj bestående av sex bostadsfastigheter belägna i Eskilstuna.

Fastigheterna avyttrades till ett underliggande fastighetsvärde om 113 000 000 kronor och har tillsammans en uthyrningsbar area om 6 430 kvm. Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär.

Neobo är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter över hela Sverige. Bolagets affärsidé är att förvalta och förädla bostäder i kommuner med befolkningstillväxt och god efterfrågan på bostäder.

År 2024
Plats    Eskilstuna

Kontakt