Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska.

Real rådgav Logicenters vid dess förvärv av en logistikfastighet i Arlandastaden från Skanska. På fastigheten ska Skanska uppföra en logistikbyggnad om ca 24 600 kvm, som vid färdigställande ska uthyras till Aditro Logistics. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2018.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Johan Asklund.

År 2018
Plats    Arlandastaden, Sigtuna

Kontakt