Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av mark från Veidekke.

Real rådgav Logicenters vid förvärv av en mark om 206 000 kvm i Nykvarn, söder om Stockholm. Logicenters avsikt är att kunna utveckla området och bygga en logistikbyggnad om 50 000 kvm.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Simon Gille-Johnson, Sanna Ekvall och Francisco Stråhle.

År 2022
Plats    Nykvarn

Kontakt