Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Landskrona för NA-KD:s lagerverksamhet.

Real rådgav Logicenters vid förvärv av logistikfastighet i Kronan Logistikpark i Landskrona. På fastigheten finns en modern logistikanläggning om totalt ca 23 000 kvm som i dagsläget är fullt uthyrd till e-handelsföretaget NA-KD Transaktionen slutfördes i november 2020.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland och över 1,3 miljoner kvadratmeter logistikutrymme. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag samt Associate Linnea Thörnvik.

År 2020
Plats    Landskrona

Kontakt