Logicenters

Real rådgav Logicenters vid samarbete med Kilenkrysset avseende fastighet i Håbo kommun.

Real rådgav Logicenters vid dess samarbete med Kilenkrysset avseende utvecklandet av en fastighet utanför Bålsta i Håbo kommun. Logicenters och Kilenkrysset avser att uppföra en ny logistikpark inom fastigheten.

Logicenters, som är del av NREP, är en ledande aktör inom moderna logistikanläggningar i Norden med en total logistikyta om knappt två miljoner kvm med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associate Carl Svensson.

År 2019
Plats    Bålsta

Kontakt