Logicenters

Real rådgav Logicenters vid förvärv av fem logistikfastigheter för över 2 miljarder kronor från Bockasjö, Kilenkrysset och Kilenkrysset Sweden

Real Advokatbyrå rådgav Logicenters vid förvärv av fem logistikfastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 120 000 kvm och mark om ca 16 000 kvm. Fyra av fastigheterna ligger belägna i Rosersberg och den femte i Eskilstuna Logistikpark. En av fastigheterna är uthyrd till Åhléns med en uthyrningsbar yta om ca 37 500 kvm och inkluderar angränsade tomt om ca 16 000 kvm som möjliggör en tänkbar byggnation om ca 12 000 kvm ny logistikyta. I samma område uppförs även två fastigheter som är uthyrda till Kicks och Sellpy och har en uthyrningsbar yta om 41 481 respektive 20 400 kvm. På den femte fastigheten i Eskilstuna Logistikpark byggs en vakant logistikbyggnad om ca 20 400 kvm uthyrningsbar yta som kommer att vara färdigställd vid årsskiftet.

Logicenters, som är en del av NREP, är en ledande utvecklare och ägare av moderna logistikanläggningar i Norden med närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Logicenters utvecklar, äger och förvaltar nästan två miljoner kvadratmeter uthyrningsbar logistikyta. De utvecklar, återutvecklar och äger moderna logistikanläggningar i samtliga nyckelområden inom regionen. Logicenters är specialiserade på modern logistik och samtliga anläggningar håller den höga standard, kvalitet, effektivitet samt flexibilitet som världsledande logistikverksamhet kräver.

Byråns team inkluderade främst Partner Mikael Laag och Associates Dione Shabo, Emelie Bergman och Simon Lassa.

År 2023
Plats    Eskilstuna, Rosersberg

Kontakt