Kungsleden AB (publ)

Real rådgav Kungsleden AB (publ) vid förvärv av fyra handelsfastigheter i Jönköping och Malmö från Alecta.

Real rådgav Kungsleden AB (publ) vid förvärv av fyra handelsfastigheter i Jönköping och Malmö från Alecta för ett överenskommet fastighetsvärde om 385 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i juni 2015.

Kungsleden AB (publ) är ett fastighetsbolag specialiserat på att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner med ett fokus på långsiktigt ägande och aktiv förvaltning. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Johan Wrisemo.

År 2015
Plats    Jönköping
Värde 385 000 000 kronor

Kontakt