Hemsö Fastighets AB

Real Advokatbyrå rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärv av campus i Uppsala från Akademiska Hus

Real rådgav Hemsö vid deras förvärv av ett universitetscampus i centrala Uppsala som ska ombildas till skolverksamhet. Den totala investeringen uppgår till cirka 1 miljard kronor.

Fastigheten Kronåsen 1:15 består av 20 byggnader och utgör merparten av det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken. Efter genomförda projekt får fastigheten en uthyrbar yta om sammanlagt 28 300 kvadratmeter och campuset kommer att erbjuda skolplatser för cirka 2 400 elever. Hemsö har ingått ett 10-årigt hyresavtal med Uppsala kommun för en ny gymnasieskola med strävan att skapa ett attraktivt gymnasiecampus samt ny grundskola.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Hemsö utvecklar för närvarande skolprojekt som innebär att det skapas drygt 10 000 nya grund- och gymnasieplatser i Sverige, Finland och Tyskland. Utöver dessa planeras för ett tiotal skolprojekt som förväntas lanseras under 2021 och som skapar cirka 6 000 nya skolplatser.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson, Senior Associate Carl Svensson och Associates Robin Skoglund och Amanda Nilsson.

År 2021
Plats    Uppsala
Värde ca 1 000 000 000 kronor

Kontakt