Hemsö Fastighets AB

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av fem samhällsfastigheter från Luleå kommun.

Real rådgav Hemsö Fastighets AB vid förvärvet av fem samhällsfastigheter från Luleå kommun. Köpeskillingen för fastigheterna uppgick sammanlagt till cirka 100 miljoner kronor. I samband med förvärvet erhöll Hemsö även en markanvisning från Luleå kommun avseende ett äldreboende. Investeringsbeloppet avseende nybyggnadsprojektet på markanvisningsområdet uppgår till cirka 270 miljoner kronor. Transaktionen slutfördes i april 2017.

Hemsö inledde sin verksamhet 2009 när bolaget förvärvade dess första fastigheter och är idag en av Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö äger fastigheter i Sverige, Finland och Tyskland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Mikaela Rennerfelt

År 2017
Plats    Luleå
Värde 370 000 000 kronor

Kontakt