Hemfosa

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av en fastighet med bland annat skolor, vårdlokaler och kriminalvårdsanstalt i Mariestad.

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av en fastighet med 25 byggnader, däribland skolor, vårdlokaler och kriminalvårdsanstalt till ett fastighetsvärde om ca. 274 000 000 kronor. Transaktionen slutfördes i juni 2019.

Hemfosa intar en unik ställning som det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige vars huvudsakliga inriktning är att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Hemfosa är etablerade i Sverige, Norge och Finland.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associate Robin Skoglund.

År 2019
Plats    Mariestad
Värde 274 000 000 kronor

Kontakt