Hemfosa

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av flertal LSS-boenden.

Real rådgav Hemfosa vid förvärv av flertal LSS-boenden som är uppförda eller under uppförande från Emrahus till ett totalt värde om ca. 103 000 000 kronor. Förvärvet utgör ett led i ett större samarbete som Hemfosa har ingått med Emrahus om förvärv av färdigställda och uthyrda LSS-boenden.

Hemfosa intar en unik ställning som det enda börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige vars huvudsakliga inriktning är att förvärva, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Hemfosa är etablerade i Sverige, Norge och Finland.

År 2019
Plats    Borås, Lund, Örebro, Uddevalla
Värde 103 000 000 kronor

Kontakt