Emilshus

Real rådgav Emilshus i dess förvärv av en fastighet i Falkenberg

Real rådgav Emilshus vid förvärv av en fastighet belägen i Falkenberg till ett förvärvspris om 48 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 4 947 kvadratmeter och är fullt uthyrd. Årligt hyresvärde uppgår till 4,2 miljoner kronor.

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till cirka 794 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022.

År 2023
Plats    Falkenberg
Värde 48 000 000 kronor

Kontakt