Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av industrifastighet från JSR Fastigheter.

Real rådgav Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av fastigheten Blixtlåset 1. Fastigheten består av en byggnad med en total lokalarea om 1 058 kvadratmeter och en areal om 2 598 kvadratmeter och är belägen i Hagsätra, södra Stockholm. Blixtlåset 1 är den enda industrifastigheten inom ett bostadsområde med närhet till service och tunnelbana i Hagsätra centrum, vilket bedöms innebära goda möjligheter för bostadsutveckling. Coeli kommer under innehavstiden att driva en detaljplaneprocess med syfte att försöka tillskapa byggrätter för bostäder inom objektet. Transaktionen slutfördes under det andra kvartalet 2022.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 30 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 80 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson samt Associates Linnea Thörnvik och Simon Lassa.

År 2022
Plats    Stockholm

Kontakt