Coeli

Real rådgav Coeli vid förvärv av två fastigheter i Åkersberga.

Real rådgav Coeli Fastighet I AB (publ) och Coeli Fastighet II AB (publ) vid förvärv av två fastigheter i Åkersberga. Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 1 415 kvm samt cirka 2 000 kvm mark respektive en uthyrningsbar area om 1 181 kvm samt 2 800 kvm mark. Coeli kommer under innehavstiden att förädla fastigheterna. Det totala överenskomna fastighetsvärderna uppgick till 58 400 000 kronor. Transaktionerna slutfördes under det andra kvartalet 2020.

Coeli, som funnits sedan 1994, är en svensk kapitalförvaltare som förvaltar cirka 20 miljarder kronor, och vars förvaltarteam specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Coelis fonder inom fastigheter och private equity erbjuder investeringsmöjligheter i tillgångsslag som normalt inte är tillgängliga för privata investerare. Idag har Coeli cirka 70 anställda och finns representerade med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro.

Byråns team inkluderade främst Partner Daniel Jönsson och Associates Daniel Bjurbom och Hannes Gosch.

År 2020
Plats    Åkersberga
Värde 58 400 000 kronor

Kontakt