Altura

Real rådgav NREP Altura vid förvärv av samhällsfastigheter till ett värde av ca 770 miljoner kronor

Real rådgav NREP Altura vid förvärv av samhällsfastigheter till ett värde av ca 770 miljoner kronor.

Portföljen, som förvärvades från Besqab, består av två äldreboenden under förvaltning i Uppsala och Stockholm samt ett äldreboende inklusive förskola och bostäder under uppförande i Uppsala. Genom förvärvet fortsätter Altura att växa med högkvalitativa fastigheter för att vara en långsiktig och stabil partner som kan hjälpa till med att lösa utmaningar inom äldreomsorgen.

Genom affären utökas Alturas totala bestånd inriktat mot äldreomsorg och efter förvärvet består Alturas fastighetsbestånd av 70 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 14 miljarder kronor.

Altura, som är en del av NREP, äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med primärt fokus på äldreboenden i Norden. Fastigheterna anpassas för både slutanvändare och vårdoperatörer med den senaste tekniken och hållbara material för att minska miljöpåverkan utan att göra avkall på komforten. Altura utvecklar långsiktigt och ska vara den självklara partnern till såväl offentliga som privata vårdoperatörer.

År 2024
Plats    Stockholm, Uppsala
Värde 770 000 000 kronor

Kontakt