Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Uppdatering om revideringsarbetet AB/ABT samt ny AMA AF

Arbetet med revidering av AB 04 och ABT 06, som pågått i snart sex år, är nu så långt framskridet att en remissutgåva av ”AB 22” väntas under Q4 2022. Parallellt har även AMA AF reviderats och AMA AF 21 nyligen publicerats.

Byggandets Kontraktskommitté, BKK, har i en lägesuppdatering meddelat att revideringsarbetet med AB/ABT syftar till en omfattande genomgång och uppdatering av bestämmelserna mot bakgrund av förändrade och nya förutsättningar på marknaden. En annan målsättning med revideringsarbetet är att klargöra oklarheter i dagens avtal och anpassa avtalet till den dispositiva rätten. Den breda ansatsen, de principiellt viktiga frågorna som berörs samt pandemin har medfört att revideringsarbetet har tagit längre tid än vad som initialt förutsågs. I nuläget bedömer BKK att en ”AB 22” ska kunna skickas ut på remiss under Q4 2022. Ambitionen är även att kunna ge ut motiv till nya AB i nära anslutning till att nya AB är klar för användning.

Nyligen utgavs AMA AF 21 som ersätter AMA AF 12. Genom AMA AF 21 har det skett viss bearbetning av kodstrukturen i AMA AF. Vidare har förändringar i enlighet med AMA-nytt inarbetats i AMA AF 21. Eftersom det inte har funnits någon ny AB att knyta an till innebär AMA AF 21 inga större sakliga förändringar.

Kommentar:

Revideringen av AB/ABT har tagit ohyggligt lång tid, men det är ett arbete väl värt att vänta på. Det är märkligt att byggsektorn, som representerar en så stor del av samhällsekonomin, fortfarande behöver hålla till godo med otydliga och i andra avseenden bristfälliga standardavtal. Förbättringspotentialen är onekligen mycket stor. Det ska bli intressant att ta del av remissutgåvan av AB 22 och se om förväntningarna infrias.

Såvitt gäller AMA AF 21 kan konstateras att den inte föranleder något akut behov av att omarbeta befintliga AF-mallar, förutsatt att dessa är någorlunda uppdaterade i enlighet med AMA-nytt. Uppdaterade AF-mallar som är uppbyggda enligt AMA AF 12 bör alltså kunna användas även fortsättningsvis, tills det blir dags att uppdatera mot ny AB och sammanhängande ny AMA AF någon gång under 2023 (förhoppningsvis).

För mer information, vänligen kontakta:

Tom Hofset, Partner

Mobil: +46 (0)72 588 19 93

Email: th@realadv.se