Nyheter

Här har vi samlat våra senaste artiklar, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Tillbaka

Omvandling av lokaler till bostäder kan bli enklare

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över förutsättningarna för att lättare kunna omvandla lokaler till bostäder.

Utredningen har föranletts av att flera branscher i den rådande pandemin överväger att göra distans- och hemarbete till ett permanent inslag, vilket kan medföra att det finns fastigheter för arbete och handel som istället kan användas till bostäder.

– Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter, säger bostadsminister Per Bolund.

Uppdraget omfattar att Boverket ska analysera hur de befintliga reglerna påverkar förutsättningarna för lokalers omvandling till bostäder, vilket exempelvis kan handla om regler för planering, byggande och hyressättning. Boverket ska redovisa sin utredning senast den 26 februari 2021.

Kommentar

Det är naturligtvis välkommet att regeringen öppnar upp för att göra det lättare för att konvertera användningen av fastigheter. Vi har under lång tid sett att intresset för att investera i handel gått ner och nu under pandemin även sett ett sviktande intresse för investeringar i kontorsfastigheter. I det fall det är ekonomiskt rationellt att göra en konvertering är det naturligtvis bra om lagstiftningen inte hindrar detta.

För mer information om det aktuella lagförslaget, vänligen kontakta:

Mikael Laag, delägare
Mobil: +46 72 550 67 42
Email: ml@realadv.se